Dezvoltarea capacității operaționale

Creșterea flotei prin achiziția a 10 camioane MAN de ultimă generație, echipate toate cu macara graifer și sistem multilift pentru manevrarea containerelor, reprezintă doar o parte din strategia noastră de investiții, prin care urmărim dezvoltarea capacității operaționale și creșterea eficienței.

Vizitați-ne pe Facebook

Pentru a fi mai aproape de clienți, suntem prezenți și pe Facebook. Pe pagina noastră veți găsi ultimele informații în legătură cu activitatea noastră, precum și lista evenimentelor actuale.

Despre noi

REMATINVEST a fost înființată în anul 2003, ca o societate cu răspundere limitată cu capital româno-german. Societatea are sediul administrativ în Cluj-Napoca. Partenerul nostru este firma germană Scholz AG, unul din cei mai mari reciclatori de fier vechi din Europa.

Profesioniști în colectare și reciclare

Probabil cea mai mare arie de acoperire dintre firmele de profil din România

Colectare, procesare, valorificare deșeuri de materiale feroase, neferoase, hârtie, lemn și plastic

Materiale feroase

Materialele refolosibile feroase se împart în mai multe categorii. Pe lângă fierul vechi provenit din colectări de la populație și agenți economici, precum și deșeurile tehnologice rezultate din procesul de producție (șpan, tablă nouă ștanțată etc.),…

Hârtie și carton

Deșeurile de hârtie și carton reprezintă cea mai importantă materie primă secundară pentru industria de celuloză, hârtie și carton, datorită atât implicațiilor ecologice cât și a celor economice. Hârtia este colectată din diverse surse (populație,…

Deșeuri lemn

Colectarea paleților uzați și a deșeurilor din lemn reprezintă pentru societățile interesate o metodă de economisire a banilor, eliberarea spațiului blocat și a resurselor. Avem ca obiectiv eliminarea risipei și protejarea mediului înconjurător.…

Materiale neferoase

Materialele refolosibile neferoase rezultă atât din activitatea de colectare, cât și de la shredder, în urma procesului tehnologic. Achiziționăm, prelucrăm și comercializăm toate tipurile de metale neferoase, precum cupru, alamă, bronz, aluminiu,…

Știri / Noutăți
ANUNȚ
ryn_tmin.png
Centrul a fost inaugurat în 2009 și este dotat cu utilaj tip schredder de mare capacitate, instalație mobilă de decontaminare a vehiculelor scoase din uz, foarfece hidraulice pentru debitare fier vechi și prese hidraulice de balotat tablă și hârtie.

REMATINVEST SRL prin CIUPE LIVIU, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, P-ța Cipariu, Sp. Com nr. 66A/66B, nr.15, bloc IIIA, județul Cluj, pentru proiectul „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare construcții cu nr. CAD.310831-C5, 310831-C14, 310831-C21, construire hală și birouri, sistematizare incintă, amenajare accese, fundații utilaje, iluminatincintă, branșamente și racorduri la utilități”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi realizat în jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Cantonului, FN.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9-14°° și vineri între orele 9-13°°, precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la dată publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Contactați-ne azi