Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Mediul înconjurător

Reciclarea deșeurilor a devenit în România o adevărată industrie, stimulând dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și implicit dezvoltarea întregii economii. Activitatea de reciclare a deșeurilor oferă surse alternative de materii prime și contribuie la reducerea presiunii poluante asupra mediului înconjurător.

Utilizarea eficientă și sigură a resurselor globale din punct de vedere al efectului pe care îl au asupra mediului înconjurător contribuie la calitatea generală a vieții pe planeta noastră, atât pentru noi, dar mai ales pentru generațiile următoare. Grupul REMATINVEST își aduce propria contribuție la conservarea energiei și protejarea mediului înconjurător prin reciclarea materialelor refolosibile și reintroducerea acestora în circuitul industrial.

La nivel mondial, fiecare a doua tonă de oțel produsă, se obține din fier vechi, în Statele Unite ponderea fiind chiar de 2 tone din 3. Dacă ținem cont de faptul ca în Europa se află în circulație peste 200 milioane de autovehicule care în 12-15 ani vor fi scoase din uz, fiind treptat înlocuite cu altele noi, vom avea o imagine mult mai clară despre ce înseamnă industria reciclării în Europa și în România.


Recuperarea materialelor

Ținând cont de faptul că resursele naturale sunt limitate și se obtin cu costuri mari, producerea de oțel din deșeuri de fier vechi reduce simțitor poluarea mediului și favorizează economisirea de energie și materii prime. Unul din avantaje este că fierul vechi poate fi reutilizat de nenumărate ori, fără a se observa diferențe majore în privința calității produsului finit. Fiecare a doua tonă de otel produs în prezent la nivel mondial este fabricată din fier vechi. În timp ce la multe alte materiale refolosibile, prin reciclare se constată pierderi semnificative de calitate, din fier vechi se obțin întotdeauna produse de o calitate înaltă. Rezultă deci că fierul este un material 100% reciclabil. În consecință, cantități impresionante de minereu natural pot fi economisite, cu efecte pozitive asupra consumului de energie. Fierul vechi ca materie primă este mult mai ieftin decât cel obținut din minereu de fier, iar ca un beneficiu adițional pentru oțelării, substituirea minereului de fier cu conținut mare de sulf, de către fierul vechi cu un conținut mic de sulf, înseamnă reducerea potențialului de poluare a aerului cu până la 86% și a potențialului de poluare a apelor cu până la 76%.
Reciclarerea materialelor contribuie la reducerea cantității de energie folosită în industrie, prin urmare se reduce emisia de gaze cu efect de seră și se previn schimbările de climă la nivel global. Acestea sunt în special cauzate de faptul ca o mare parte din energia folosită în procesele industriale și transport implică arderea de combustibili fosili precum benzină, motorină și cărbunii, acestea fiind cele mai importante surse de emisii în atmosferă de carbon și alte gaze polunate.
Conform statisticilor, prin reciclarea aluminiumului se economiseste 95% din energia necesară pentru producerea de aluminiu nou, din minereu. Reciclarea fierului și oțelului are ca rezultat o economie de 74%. Reciclarea cuprului, 85%. Reciclarea hartiei, 64%. Iar reciclarea plasticului, peste 80%. Toate acestea făcându-se din materiale care altfel ar fi luat calea gropilor de gunoi.


Acesta este modul în care noi, REMATINVEST, ne aducem propria contribuție la conservarea energiei și la protejarea mediului înconjurător, prin reîntroducerea materialelor refolosibile în circuitul industrial!

Politica firmei


REMATINVEST a stabilit un sistem integrat de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007, sistem descris in Manualul Sistemului Integrat de Management [mai mult]

Contact

SEDIU CENTRAL:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România

Telefon: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro