Making recycling a normal thing

Probably the largest area covered in Romania

Email: office@rematinvest.ro

Phone: +40 264 450 875

Trasabilitatea procesului de reciclare a deșeurilor

REMATINVEST asigură documente de trasabilitate conform reglementărilor în vigoare, în scopul îndeplinirii obiectivelor de valorificare prin reciclare pe tip de material de ambalaj sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

Realizăm documentația necesară raportărilor către Autoritatea pentru Protecția Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu, autoritățile publice locale, ce vă garantează transparență în preluarea, transportul și tratarea corespunzătoare a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Responsabilitățile agenților economici

La nivelul Uniunii Europene și al României au fost luate măsuri menite să prevină generarea deșeurilor de ambalaje, promovarea reutilizării, reciclării și a altor forme de valorificare a acestora, îmbunătățind în același timp performanța de mediu a operatorilor economici implicați în gestionarea acestora. Regulile generale în ceea ce privește deșeurile de ambalaje pentru întreaga Uniune Europeană sunt stabilite prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile ambalaje, cu modificările ulterioare.

România a adoptat cadrul legislativ necesar implementării principiului „poluatorul plătește”, „plătește cât arunci” și „răspunderea extinsă a producătorului”. Astfel, operatorii economici responsabili au obligația să își îndeplinească obligațiile legale privind realizarea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje și că ambalajele pe care le introduc pe piață respectă normele de calitate și marcare (în cazul în care îl reutilizează) conform standardelor în vigoare.

Potrivit prevederilor O.U.G. 74/2018, Legea 31/2019 si Ordinul 149/2019, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deșeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piața națională, după cum urmează:

  1. operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorilor economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;
  2. operatorilor economici care supra ambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;
  3. operatorilor economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;
  4. operatorilor economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, responsabili pentru respectivele ambalaje.

Obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

Indiferent de modalitatea pe care un operator economic responsabil decide să o aleagă pentru îndeplinirea obligațiilor privind obiectivele care derivă din legislația în vigoare, acesta trebuie să dispună de o evidență clară a cantităților pe care le introduce pe piață națională.

Conform legislației în vigoare, evidența - în funcție de alegerea pe care o face fiecare operator economic responsabil - este reglementată prin Ordinul Nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

REMATINVEST asigură documente de trasabilitate conform reglementărilor în vigoare. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Politica firmei


REMATINVEST a stabilit un sistem integrat de management al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007, sistem descris in Manualul Sistemului Integrat de Management [mai mult]

Contact

SEDIU CENTRAL:

Piața T. Cipariu Nr. 15, Bloc 3A,
Mezanin, Sp. com. 66A/66B,
400191, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România

Telefon: +40 264 450 875
Fax: +40 264 450 873
Email: office@rematinvest.ro